Picture
След успешното представяне на сборника за младежко творчество ФОТОНИ 10, получихме покана да гостуваме в Шумен. На 26.05., от17:30, в кафе-клуб „Делфина” на Цар Освободител 106, в почти пълен състав ще прочетем свои стихове.

Заповядайте!


 
Picture
Преди по-малко от седмица единадесет от фотоните на Радка Иванова изпълниха овехтялата и прашна, почти едноцветна зала на "Кафе-театър-а" със своята светлина и цвят. Малко над шестдесет и пет души изпълниха Кино-залата, разполагаща с петдесет и шест седящи места и улисани заедно с клуб "Фотони" деветдесет минути хранеха душите си с духовност.