Picture
Съвсем скоро доста смело и дръзко нарекох книгата „След смъртта на Франсоа“ – „триумф на истинската поезия“, последните данни сочат, че това мое твърдение никак не е далеч от истината.
Според електронното издание store.bg, една от най-големите онлайн книжарници в страната, книгата се е превърнала в четвъртото най-популярно име за последния месец на пазара на българска литература.