Както Ви информирхме преди седмица, авторите на творчески клуб "ФОТОНИ" стартират поредица от неформални срещи с любителите на изкуството. 

 
Творчески клуб „ФОТОНИ” стартира нова инициатива- творчески срещи с
почитателите на изкуството в неформална обстановка. Идеята се роди след
  разговора между младите автори и публиката, с който завърши последната
  музикално-поетична вечер на клуба „Изкуството, което ни обединява”.  Някои
от гостите тогава заявиха, че имат нужда от повече такива вечери, в които да
могат да чуят написаното от авторите на клуба, че в малкия град е трудно да си
намериш „смислено занимание”, че имат нужда от повече изкуство в сивите си
делници. Клубът, който навърши 12 години тази пролет, веднага прие тези думи
като сериозен повод да организира повече четения през годината. Заради
натовареността на членовете на клуба, творческите срещи ще се организират веднъж
месечно през творческия сезон, в събота вечер. Повече информация за събитията от
новата инициатива очаквайте през следващата седмица.
                                                                                                                                    Айча Заралиева